Onze gezamenlijke missies

De Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel (KIA) beslaan de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek tot en met implementatie. HZ University of Applied Sciences (HZ) neemt als penvoerder van Delta Platform, Centre of Expertise Water & Climate, samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) het initiatief om hogescholen te mobiliseren om het praktijkgericht onderzoek in te zetten binnen de water-gerelateerde missies (C, E, F) behorend bij het thema Landbouw, Water en Voedsel.

Voor het missiegedreven en vernieuwde Topsectorenbeleid zijn vier maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën aangewezen die richtinggevend zijn voor de inzet van de topsectoren. Energietransitie en Duurzaamheid is benoemd als een van deze prioritaire thema’s. Onze samenleving draait om wat de aarde en de economie ons te bieden heeft. Om in 2050 een leefbare aarde te hebben, moeten we een grote inspanning doen ten aanzien van het klimaat. Ook moeten we inventiever omgaan met de grondstoffen die we hebben. Nu verspillen we veel van die grondstoffen, zonder ze een tweede leven te gunnen. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Dat betekent dat we onder meer gaan werken aan de verduurzaming van het elektriciteitssysteem en de gebouwde omgeving waarin aardgas geen rol meer speelt, een klimaatneutrale en concurrerende industrie, emissieloze mobiliteit, een volledig circulaire economie en een klimaatneutrale landbouw. (bron: Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid, Rijksoverheid)