Living labs als learning communities

Living labs in de delta

We creëren en onderhouden communities die in een levensechte, contextrijke omgeving aan de slag gaan met concrete water-gerelateerde vraagstukken. In zulke living labs draait het om (samen)werken, onderzoeken, leren en innoveren. Het zijn eigentijdse learning communities, die het vraagstuk integraal benaderen vanuit uiteenlopende perspectieven en gebruikmaken van alle relevante kennisdomeinen.

Living labs zijn:

Levensecht

Zoeken naar oplossingen voor vraagstukken uit gebieden met eigen context.

Multidisciplinair en gezamenlijk

Inbreng vanuit alle relevante kennisdomeinen, bedrijven, overheden (en inwoners).

Onderzoekend

Verkrijgen van data en verrijken van kennis.

Eigentijds

Gebruikmakend van digitale kennis en technieken.

Een overzicht van landschapstypes in de Nederlandse delta en bijbehorende living labs

Vraagstukken worden opgehaald en belegd in living labs die het Lectorenplatform Water – als onderdeel van Delta Platform- in een aantal karakteristieke landschapstypen heeft opgericht.

Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken verschillende partijen aan één doel: een economisch vitale, ...

Delta Oost

In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, s...

Rotterdam

Rotterdam toont ambitie door te streven haar binnenstad in 2020 al emissievrij aan te laten leveren....

Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven...

Maasheggen

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen n...

Hoge Zandgronden

IJsselmeer

Dit living lab houdt zich bezig met waterretentie en natuurherstel....

Fjildlab Fryslan

Wadlab

Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken verschillende partijen aan één doel: een economisch vitale, ...

Delta Oost

In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, s...

Rotterdam

Rotterdam toont ambitie door te streven haar binnenstad in 2020 al emissievrij aan te laten leveren....

Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven...

Maasheggen

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen n...

Hoge Zandgronden

IJsselmeer

Dit living lab houdt zich bezig met waterretentie en natuurherstel....

Fjildlab Fryslan

Wadlab

" Living labs zijn eigentijdse initiatieven waarin overheden, bewoners, kennisinstellingen, ondernemers en anderen op lokaal niveau gezamenlijk oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering. Living labs bieden een leeromgeving niet alleen voor studenten en onderzoekers, maar voor alle deelnemende partijen: overheden, bewoners, kennisinstellingen, ondernemers en anderen. "

Rathenau Instituut

Landschapstypen van de delta

Delta Platform is actief in de landschapstypen van de delta en realiseert living labs om de gebieds-specifieke opgaven te identificeren, te adresseren en op te pakken. De living labs fungeren daarmee als interface tussen top down beleid en regionale uitdagingen.

Lees meer over gebieden en landschapstypes in de delta Bekijk het complete Deltaprogramma