Living labs als learning communities

Binnen de living labs werken publieke en private partijen gezamenlijk aan het ontwikkelen en toepassen van kennis en innovaties die bijdragen aan het op een duurzame manier oplossen van complexe watergerelateerde vraagstukken. In zulke living labs draait het om (samen)werken, onderzoeken, leren en innoveren. Het zijn eigentijdse learning communities, die het vraagstuk integraal benaderen vanuit uiteenlopende perspectieven en gebruikmaken van alle relevante kennisdomeinen.

Living labs in de Nederlandse Delta

" Living labs zijn eigentijdse initiatieven waarin overheden, bewoners, kennisinstellingen, ondernemers en anderen op lokaal niveau gezamenlijk oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering. Living labs bieden een leeromgeving niet alleen voor studenten en onderzoekers, maar voor alle deelnemende partijen: overheden, bewoners, kennisinstellingen, ondernemers en anderen. "

Rathenau Instituut

Living labs zijn:

Levensecht

Zoeken naar oplossingen voor vraagstukken uit gebieden met eigen context.

Multidisciplinair en gezamenlijk

Inbreng vanuit alle relevante kennisdomeinen, bedrijven, overheden (en inwoners).

Onderzoekend

Verkrijgen van data en verrijken van kennis.

Eigentijds

Gebruikmakend van digitale kennis en technieken.

Een overzicht van living labs in de Nederlandse Delta

Vraagstukken worden opgehaald en belegd in living labs die het Lectorenplatform Water – als onderdeel van Delta Platform- in een aantal karakteristieke landschapstypen heeft opgericht.

Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken verschillende partijen aan één doel: een economisch vitale, ...

Delta Oost

In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, s...

Rotterdam

Rotterdam toont ambitie door te streven haar binnenstad in 2020 al emissievrij aan te laten leveren....

Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven...

Maasheggen

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen n...

Hoge Zandgronden

IJsselmeer

Dit living lab houdt zich bezig met waterretentie en natuurherstel....

Fjildlab Fryslan

Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken verschillende partijen aan één doel: een economisch vitale, ...

Delta Oost

In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, s...

Rotterdam

Rotterdam toont ambitie door te streven haar binnenstad in 2020 al emissievrij aan te laten leveren....

Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven...

Maasheggen

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen n...

Hoge Zandgronden

IJsselmeer

Dit living lab houdt zich bezig met waterretentie en natuurherstel....

Fjildlab Fryslan

Landschapstypen van de delta

Nederland bestaat uit zeer diverse landschapstypen die bijvoorbeeld wat betreft grondsoort en waterhuishouding van elkaar kunnen verschillen. Zo is ook de problematiek in de landschapstypen verschillend. De Zuidwestelijke Delta kampt vooral met verzilting terwijl in veenweidegebieden verdroging een groter probleem is. Daarom make lectoren van elk landschapstype van de Nederlandse Delta deel uit van de verschillende living labs.

Lees meer over gebieden en landschapstypes in de Nederlandse Delta Bekijk het complete Deltaprogramma