Schelpdieren tussen de windmolens

"Houden wat je hebt en daar zo goed mogelijk voor zorgen."

Alle nieuwsberichten

Maak kennis met Rob Schoenmaker (61) uit Zoutelande. Als je het hem vraagt, houdt iedereen zich in het dagelijks leven bezig met asset management. Dus zo moeilijk lijkt het eigenlijk niet. Hoe zit dat dan?

Wat heb je gestudeerd?

Oorspronkelijk ben ik als scheepswerktuigkundige en geïntegreerd officier afgestudeerd, voor de grote vaart. Later, de rode draad van mijn carrière volgend, ben ik gepromoveerd aan TU Delft bij de faculteit Technische Bestuurskunde.

De grote vaart, dat klinkt als een spannend jongensboek. Boeit asset management je ook op die manier?

Jazeker. Ik volgde mijn droom om op schepen te werken en over de hele wereld te varen. Daar ontdekte ik al heel snel dat in stand houden van assets, kapitaalgoederen, me fascineerde. Later heb ik mijn kennis bij allerlei verschillende typen van assets kunnen toepassen, van schepen via een drinkwaterinstallatie, grondreiniging en ICT tot sluizen en wegen. Dat soort installaties in stand houden boeit me meer dan nieuwe ontwerpen of het bouwen. Bouwen doe je maar één keer, daarna moet het blijven werken voor vaak een heel lange periode. Gebruik, eisen en techniek veranderen in de loop van de tijd. Er treedt slijtage op. Hoe ga je daarmee om?

Hoe doe je dat thuis, pas je daar ook assetmanagement toe?

Dat doet eigenlijk iedereen. Vooral impliciet. Iedereen maakt een afweging tussen een investering of onderhoud van bijvoorbeeld de auto of de fiets of kiest tussen nieuwe vloerbedekking of een nieuw tuinmeubelset. Daarbij speelt op de achtergrond eigenlijk altijd de vraag: Waar beleef ik de meeste lol aan? Voor bedrijven heet dat dan: Wat voegt de meeste waarde toe? En vervolgens kijken we of dat dan gefinancierd kan worden.

Wat is het leukste project dat je hebt gedaan en waarom?

Een leuk project kenmerkt zich door enthousiaste mensen, betrokkenheid, een lekker complex probleem en diepgang in de materie. Daarnaast moet zo’n project iets nieuws bevatten. Gelukkig zijn er daar voldoende van. Het meest uitdagende project dat ik heb gedaan was voor Rijkswaterstaat in samenwerking met de Engelse Highways Agency, het prestatie gestuurd uitbesteden van onderhoud aan snelwegen. Dat heeft uiteindelijk ook geleid tot mijn promotieonderzoek.

Bij welke projecten ben je op dit moment betrokken?

Verschillende uitdagende projecten bij assetmanagers in Zeeland, uiteenlopend van restlevensduurbepaling van damwanden tot zero on-site onderhoud voor windturbines waar we werken aan de vraag: Kun je onbemande inspecties en reparaties van windmolenbladen uitvoeren? Het grootste project dat we onderhanden hebben is een tweejarig project, gesubsidieerd door SIA, om bij alle Zeeuwse gemeenten risicogestuurd, datagedreven assetmanagement in te voeren bij het rioolbeheer.

Wanneer is een project voor jou een succes?

Flauw is om te zeggen: volgens afgesproken kwaliteit, binnen de tijd en kosten. Maar waar het werkelijk om draait bij een onderwijsinstelling is als we nieuwe kennis hebben opgedaan, hebben toegepast en hebben kunnen verwerken ín het onderwijs. En, niet in de laatste plaats, als de klant er wijzer van is geworden en een stap verder is gekomen in het professionaliseren van assetmanagement.

Wat lees je om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in jouw vakgebied?

Vaktijdschriften, wetenschappelijke als Assets, Riolering, Civiele Techniek en specifieke artikelen uit diverse journals met name gericht op smart en datagedreven assetmanagement en uitbesteding. Daarnaast volg ik vooral de kennis die bij vakorganisaties zoals Institute of Asset Management (IAM). Ik zit via hun knowledge base, neem deel aan werkgroepen en de jaarlijkse congressen. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij het vertalen van de Engelstalige informatie over het IAM naar het Nederlands.

Wat is je grootste ambitie?

Een stabiele groep van docent-onderzoekers die onderzoek doet naar risicogestuurd, op data gebaseerd assetmanagement, voor organisaties in Zeeland, en die de resultaten verwerkt in hun onderwijs. Op zo’n manier dat alle techniekstudenten aan de HZ kennismaken met assetmanagement en dat we de studenten die verdieping willen, interessante projecten kunnen aanbieden.

Hier spreekt de lector. Welke uitdaging zie je bij dat werk?

Net als bij de organisaties waar we voor werken is het vinden en houden van goede medewerkers een grote uitdaging. Nieuwe -grootse- dingen ontwerpen lijkt voor velen uitdagender, maar dé uitdaging voor de komende decennia is in stand houden wat we hebben, zorgen dat dat blijft werken ondanks alle veranderingen die op ons af komen, assetmanagement dus.

Ten slotte, wat wil je je studenten meegeven?

De hele wereld, van stad tot platteland, van procesindustrie tot dijken en sluizen is voor het functioneren afhankelijk van techniek. Van technische assets die moeten blijven werken in een veranderende wereld. Asset management is de discipline die ervoor zorgt dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Op een systematische, rationele, economische en doelgerichte manier. Het lectoraat Asset Management besteedt daarbij specifiek aandacht aan een risicogestuurde en op data gebaseerde wijze onderbouwen van besluiten voor onderhoud, renovatie of vernieuwing. En welk moment daarvoor het beste is. Nu of later.