Samen sterker

Onderstaande partners werken samen met Delta Platform aan diverse vraagstukken over het leefbaar en veilig houden van deltagebieden.

Partners en commitment

Actuele vraagstukken waarin water een belangrijke rol speelt, zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn te groot en te complex voor één expert, één kennisinstituut, één bedrijf of de overheid alleen. Ze vragen een integrale benadering en diepgaande samenwerking! Delta Platform telt op dit moment 11 strategische partners waarmee een partnerovereenkomst is afgesloten (gemarkeerd met icoon). Daarnaast zijn er per project verschillende partners waarmee Delta Platform samenwerkt. Daarnaast maakt Delta Platform deel uit van het kernteam van Katapult, een nationaal kennisnetwerk van vertegenwoordigers uit meer dan 300 publiek-private samenwerkingen. (www.wijzijnkatapult.nl)

Strategische partners dragen bij aan de ontwikkeling en instandhouding van Delta Platform.