Samen sterker

Onderstaande partners werken samen met Delta Platform aan verschillende vraagstukken om deltagebieden leefbaar en veilig te houden.

Partners en toewijding

Actuele vraagstukken waarin water een belangrijke rol speelt, zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging, zijn te groot en complex voor één expert, één kennisinstelling, één bedrijf of alleen de overheid. Ze vragen om een ​​integrale aanpak en een diepgaande samenwerking. Delta Platform heeft momenteel 11 strategische partners waarmee een partnerovereenkomst is gesloten (gemarkeerd met een icoon). Verder zijn er per project verschillende partners waarmee Delta Platform samenwerkt.

Strategische partners dragen bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van Delta Platform.