Water is de basis

Delta Platform brengt partijen bijeen faciliteert praktijkgericht onderzoek in de deltaregio zelf. Overheid, onderwijs, ondernemers en bewoners werken samen aan nieuwe inzichten en komen met resultaten die meteen bruikbaar zijn. We delen die kennis zodat ook de volgende generatie is voorbereid op de toekomst.

Onze gezamenlijke missies

Delta Platform sluit inhoudelijk aan bij het landelijke missiegedreven innovatiebeleid zoals vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Delta Platform richt zich in eerste instantie op watergerelateerde missies (C, E, F) binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel, maar kan in voorkomende gevallen ook watergerelateerde vraagstukken uit andere missies (A, B, D) aanpakken.

HBO praktijkgericht onderzoek als sleutel

De Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel beslaan de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek tot en met implementatie. De missies zijn ontstaan en geworteld in vraagstukken in de maatschappij. De dragers van de missies zijn de natuurlijke samenwerkingspartners van het HBO. Dit zijn onder andere ondernemers, overheidsinstellingen, gemeentelijke diensten, bestuurders, publieke instanties en de burgers zelf. Delta Platform neemt de verantwoordelijkheid om praktijkgericht onderzoek een structurele positie te geven binnen de water-gerelateerde missies en faciliteert samenwerking om uiteindelijk oplossingen te vinden voor de maatschappelijke watergerelateerde uitdagingen.

Het praktijkgericht onderzoek heeft op drie gebieden impact:

  • beroepspraktijk en de samenleving
  • onderwijs en professionalisering
  • en kennisontwikkeling.

Lectoren met hun onderzoeksgroepen leiden het praktijkgericht onderzoek in het HBO. Samenwerking onderling en met kennisinstituten en universiteiten maakt deel uit van het proces. Samenwerking in de kennisketen en benutten van cross-overs zijn een belangrijk kenmerk van het praktijkgericht onderzoek.

Door studenten in te zetten bij het onderzoek ontstaat slagkracht in het onderzoek zelf én ontstaan up-to-date geschoolde (delta) professionals die na afronding van de studie in de maatschappij gaan werken waar de missies spelen. Zij zijn het die, als nieuwe professionals in de publieke en private sector, de missies voor morgen aangaan. Dit is de meest structurele vorm van doorwerking van kennis en valorisatie.

Programma Directeur

Louise van der Heijden

" Vandaag de professionals opleiden waar de markt morgen om vraagt. "

Waarom Deltaprofessionals?

Delta’s zijn aantrekkelijke gebieden om in te leven, maar zijn onderhevig aan bedreigingen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Daardoor neemt de kans op overstroming toe. Door uitdagingen in deltagebieden integraal, vanuit diverse invalshoeken, te benaderen, ontstaan innovatieve en multidisciplinaire oplossingen. Zo wordt een juiste balans tussen veiligheid, economie en ecologie gecreëerd. Om complexe uitdagingen aan te gaan zijn veelzijdige deltaprofessionals nodig!

Co-creatie van Delta-Expertise

Delta Platform draagt bij aan:

  • een goed gevulde order- en kennisportefeuille voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen;
  • netwerkopbouw van experts;
  • stimulering van kennisontwikkeling en delta-innovatie;
  • duurzame oplossingen voor veilige en leefbare delta’s;
  • versterking van de internationale positie van Nederland als delta kennisland.
Algemeen Directeur

Willem den Ouden

3 concrete missies

9 living labs

17 experts binnen Lectorenplatform water

11 strategische partners

Ontmoet het team van Delta Platform

Kennis liaison

Jouke Heringa

Kennis Liaison

Peter van Veelen

Communicatie Manager

Ivonne Heinen

Programma Directeur

Louise van der Heijden

Proces Manager

Annelies Koomans van den Dries

Algemeen Directeur

Willem den Ouden

Projectmedewerker

Marcia de Nooijer

Directiesecretaresse

Sophie van de Voorde