Openbare les Martine van den Boomen

Alle nieuwsberichten

‘Onze infrastructuur moet je niet als vanzelfsprekend zien’

Martine van den Boomen, lector Assetmanagement bij kenniscentrum Duurzame Havenstad van Hogeschool Rotterdam, heeft in maart een openbare les gegeven.

Het lid van het Lectorenplatform Water van Delta Platform deed daarin haar onderzoeksprogramma voor de komende jaren uit de doeken. Veel waterkeringen, kades, bruggen, sluizen, tunnels, wegen, spoor, riolen, waterleidingen en gemalen zijn oud en aan renovatie of vervanging toe.

De klimaatverandering zet de infrastructuur nog eens extra onder druk. Bovendien spelen zaken als de voortgaande digitalisering en transitie naar een energieneutrale en circulaire samenleving een rol. Martine’s boodschap is dat mensen de infrastructuur niet als vanzelfsprekend moeten ervaren. “Dat is gevaarlijk. Veel infrastructuur is kort na de Tweede Wereldoorlog aangelegd en dus al vrij oud. Dat betekent dat materialen verzwakken”, zegt ze.

Gevolgen

De lector onderzoekt de komende jaren wat er moet gebeuren met de infrastructuur, wat de gevolgen zijn voor de beheerders en wat de rol van het onderwijs is. “Met de oude manier van denken en werken kunnen de complexe opgaven waar we voor staan niet worden opgelost”, is haar overtuiging. Bijna tegelijkertijd met haar openbare les is een documentaire verschenen, die Martine heeft gemaakt met Stefan de Graaf, in opdracht van Kenniscentrum Duurzame Havenstad. Deze kun je hieronder terugzien. De openbare les is hier te vinden.