Onderzoeksagenda Vlaamse en Nederlandse kennisinstellingen krijgt vervolg

Vlaanderen en Nederland werken samen aan een veerkrachtig herstel en aan een duurzame innovatieve toekomst.

Alle nieuwsberichten

Niet in Gent, niet in Middelburg, maar ieder vanachter zijn eigen beeldscherm spraken afgevaardigden van de Vlaamse en Nederlandse regering elkaar woensdag 4 november. De vijfde Vlaams-Nederlandse Top was daarmee ‘afstandelijker’ dan alle voorgaande jaren. Gelukkig was er toch voldoende toenadering om dit tweejaarlijkse overleg af te sluiten met een eenduidige slotverklaring. Daarin staat onder andere dat de gezamenlijke onderzoeksagenda van Vlaamse en Nederlandse kennisinstellingen voor Deltavraagstukken een vervolg krijgt.

,,Dat mag je gerust een succes noemen’’, zegt Ton Brandenbarg van Campus Zeeland. ,,Zo’n uitspraak geeft gewicht aan plannen die op de lange termijn de innovatiekracht van de regio vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie.’’

Al op de Top van 2018 in Middelburg ondertekenden Campus Zeeland, inclusief  de kennisinstellingen en de universiteit van Gent (UGent) samen met Vlaamse en Nederlandse ministers een verklaring. Hierin spreken ze af samen op te trekken in onderzoek en onderwijs waarbij de focus ligt op Deltavraagstukken die ontstaan door de klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Sindsdien is er al heel wat water door de Schelde gestroomd volgens Ton Brandenbarg. ,,De afgelopen twee jaar werkten partijen, waaronder Delta Platform, aan een gezamenlijke onderzoeksagenda met drie icoonprojecten, namelijk innovatieve waterkerende landschappen, circulaire industrie -met de North Sea Port Area als proefgebied- en duurzame ontwikkeling van offshore infrastructuur. Deze projecten passen goed bij de invulling van het Delta Kenniscentrum voor water, voedsel en energie.’’

Voor het onderzoeksproject Werken met Waterlandschappen is een TKI-subsidie toegekend van 1,2 miljoen euro. In dit project gaan onderzoekgroepen Building with Nature en Resilient Deltas van de HZ UAS meedoen aan het onderzoek naar de duurzame inrichting van land-waterovergangen langs de twee Nederlandse estuaria: Westerschelde, Oosterschelde en Eems Dollard. Provincie Zeeland is een van de cofinanciers (vanuit Vlaams-Nederlandse Samenwerking en passend binnen het icoonproject Innovatieve Waterkerende Landschappen). Ook de UGent zal geld vrijmaken voor dit project.

C: AV Dienst HZ

In het onderzoek Werken met Waterlandschappen werken samen diverse ngo’s (Natuurmonumenten, Wereld Natuurfonds, Zeeuwse Milieufederatie), overheden (provincies, RWS) en kennispartners (WUR, Deltares, HZ en Hanze). Alvorens te kunnen starten moet het consortium twee documenten afronden per 1 februari 2021. Het projectplan (verwerken van het commentaar van de reviewers) en een samenwerkingsovereenkomst in PPS-verband (Publiek Private Samenwerking).

De Vlaams-Nederlandse Top bewerkstelligt ontmoetingen tussen afgevaardigden van de Nederlandse en Vlaamse regeringen. Deze ontmoetingen worden gehouden sinds 2011 met het oog op het verdiepen en verbreden van de grensoverschrijdende samenwerking. Lees hier de volledige slotverklaring van de Top 2020.