Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken verschillende partijen aan één doel: een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige, veilige en klimaatbestendige delta.

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de waterschappen Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta en de gemeenten samen met maatschappelijke partijen, kennisinstellingen en ondernemers aan één doel: een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige, veilige en klimaatbestendige delta. De betrokken bestuurders nemen deel aan het Gebiedsoverleg.

De Zuidwestelijke Delta bestaat uit Zeeland, Zuid-Holland tot en met het Haringvliet en het westelijk deel van Noord-Brabant. De Zuidwestelijke Delta is een van de gebieden van het landelijke Deltaprogramma.

Kennisliaison

Peter van Veelen

Op verschillende projectlocaties op Schouwen-Duiveland is gefilmd voor een film over het Living Lab Schouwen-Duiveland. waarbij wordt verteld waaraan het Living Lab werkt, hoe ze dat doen en over de inhoudelijke en bestuurlijke vraagstukken die ze daarbij tegenkomen.

We maken onderscheid tussen de Zuidwestelijke Delta als geheel en de systemen zoals Oosterschelde en Veerse Meer, Volkerak-Zoommeer, Grevelingen en Rijn-Maasmonding. Binnen het gebied Zuidwestelijke Delta kunnen er aparte living labs ontstaan, zoals Living Lab Schouwen Duiveland. Het is de intentie om (ook) sub-communities per systeem op te zetten.

Lees meer op de website van de Zuidwestelijke Delta Lees meer over de gebiedsagenda

Zoetwater

Zorgen voor voldoende zoetwater

Veiligheid

Verder versterken van de veiligheid

Economische vitaliteit

Stimuleren van de economische vitaliteit