Maasheggen

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen naar onder meer de landschapsontwikkeling, de cultuurhistorie en de economische kansen van het Maasheggengebied.

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen naar onder meer de landschapsontwikkeling, de cultuurhistorie en de economische kansen van het Maasheggengebied.