Delta Oost

In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, stakeholders, bijeen gebracht die een belang hebben of betrokken zijn bij een aantal lopende projecten of project initiatieven in het verstedelijkt rivierengebied.

Het concept living lab is een initiatief van Delta Platform, een consortium van kennispartijen en overheden die zich bezighouden met de complexe water gerelateerde gebiedsopgave van onze Delta. In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, stakeholders, bijeen gebracht die een belang hebben of betrokken zijn bij een aantal lopende projecten of project initiatieven in het verstedelijkt rivierengebied. Met deze groep willen we verschillende lopende projecten en project initiatieven in het rivierengebied beter op elkaar afstemmen en synergie zoeken, met als doel het realiseren van een geïntegreerde, duurzame toekomst voor het rivierengebied Delta Oost. Hierbij staan de ontwikkelingen in het buitendijks gebied centraal.

In een drietal werksessies zullen we een proces doorlopen waarin een toekomstvisie en baseline opgesteld worden voor het gebied (of voor het stroomgebied van Delta Oost), aan de hand waarvan gekeken wordt hoe bestaande en toekomstige initiatieven in Delta Oost kunnen bijdragen aan het realiseren van de opgestelde toekomstvisie voor het stroomgebied. (Bron: Living Lab Oost)