Kennisdag en eindconferentie Smartsediment

Alle nieuwsberichten

De Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta organiseert jaarlijks een Kennisdag om recente onderzoeksresultaten en inzichten met elkaar te delen en te bespreken. De bijeenkomst is dit jaar tevens eindconferentie voor het project Smartsediment van het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland. Sediment vormt dan ook het thema van het programma. Dit jaar beleven we de Kennisdag, vanwege corona, online op 17 september. Meld je nu al aan!

Rivierdelta’s zijn zeer rijke ecosystemen, maar staan wereldwijd onder druk. Ook onze Zuidwestelijke Delta. Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, zeespiegelstijging, het zijn slechts enkele actuele thema’s. Goed beheer van onze Deltawateren is alleen mogelijk met kennis over het functioneren van die wateren. Sediment is een belangrijk element in de ecosystemen van een delta en is daarom dit jaar het centrale thema van de Kennisdag Zuidwestelijke Delta.

Sediment als cruciale schakel

Sediment of afzetting is door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal. In de Deltawateren en de Voordelta hebben we het vooral over zand en slib. Sediment is een cruciale schakel in het ecologisch functioneren van de Deltawateren. Zandplaten zijn bijvoorbeeld belangrijk voor zeehonden om te rusten en vogels om te foerageren. Ondiep water is belangrijk voor jonge vis die er beschutting vindt. Stranden en duinen zijn belangrijk om ons te beschermen tegen overstromingen, voor planten en dieren en voor recreatie.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar verplaatsing van sediment en hoe je op die manier de ecologische kwaliteit kan verbeteren, en naar de relatie tussen zeespiegelstijging en de sedimenthuishouding in de Zuidwestelijke Delta. Tijdens de Kennisdag delen en bespreken we de meest recente resultaten en inzichten. We doen dat in drie blokken. In ieder blok geven experts presentaties, laten we beeldmateriaal zien en gaan de sprekers digitaal in gesprek met de deelnemers.

Kennis liaison

Jouke Heringa