Inspiratiesessie goed ‘bezocht’

Ruim 170 belangstellenden nemen maandag 11 mei 2020 mee aan de online videoconferentie.

Alle nieuwsberichten

Enthousiasme over Living Lab Zuidwestelijke Delta groeit

‘Samenwerking is de sleutel tot succes’, vinden vrijwel alle deelnemers aan de inspiratiesessie Zuidwestelijke Delta. Ruim 170 belangstellenden nemen maandag 11 mei 2020 mee aan de online videoconferentie. Medewerkers van overheden, kennisinstellingen, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers die elkaar jaarlijks ontmoeten op werkconferenties, luisteren dit keer -in verband met corona- via een beeldverbinding naar de sprekers. Voor wie zich achteraf alsnog wil laten inspireren kan hier de complete middagsessie terugkijken.

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050

Na de opening krijgt Jeroen van Herk van OAK consultants het woord. Hij loodst de belangstellenden door het proces waarin de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050 tot stand komt. Het huidige werkdocument wordt aangescherpt met input uit de regio. Hiervoor staan voor eind augustus en begin september dit jaar zes bijeenkomsten gepland.

Living labs

Aansluitend deelt keynote speaker prof. Dr. Toine Smits zijn ervaringen over hoe je samen met publieke en private partijen in living labs kunt samenwerken en een succesvol resultaat bereikt. Ook gaat Toine in gesprek met initiatiefnemers uit de Zuidwestelijke Delta over succesvol werken als het gaat om complexe gebiedsopgaven.

Delta Platform

Een van de toehoorders is Louise van der Heijden, programmadirecteur Delta Platform. Zij volgt de inspiratiesessie thuis vanachter haar computer. Net als veel anderen valt ook haar de bereidwilligheid tot samenwerking op. ,,Zeespiegelstijging en klimaatverandering vragen om maatregelen die ons beschermen tegen hoog water en om voorzieningen die goede (zoet) waterkwaliteit garanderen. Deze maatregelen eisen een totaal andere benadering en inrichting van het landschap. Ik ben blij te horen dat alle deelnemers ‘samenwerking’ als de sleutel tot succes zien. Dat inspireert mij om verder te gaan met datgene waar Delta Platform voor staat: samenwerkingen faciliteren rond complexe watergerelateerde gebiedsopgaven.’’

Living Lab Zuidwestelijke Delta

De hoeveelheid en verscheidenheid aan initiatieven die al spelen in de Zuidwestelijke Delta verrast Louise. ,,Nou ja niet echt. Ik wist het wel, maar ben me er nu weer meer van bewust dat er al zoveel moois gebeurt in de regio.’’

Uit de online poll tijdens de sessie blijkt dat een Living Lab Zuidwestelijke Delta op veel enthousiasme kan rekenen. De deelnemers zijn het erover eens dat het eigenaarschap in de regio moet liggen en waar nodig expertise en hulp van buitenaf moet komen. De expertise en ervaring van Delta Platform en Lectorenplatform Water komen daarbij goed van pas, vindt Louise. ,,Met die inbreng kunnen we verkennen hoe alle initiatieven, ideeën en expertises kunnen samensmelten binnen een living lab. Toine gaf al aan dat het hbo bij uitstek het initiatief kan nemen, omdat het HBO praktijkgericht onderzoek een sleutelpositie in living labs heeft. HZ University of Applied Sciences is al jaren een ervaren speler op en in dit gebied. Bovendien is HZ penvoerder van Lectorenplatform Water en strategisch partner van Delta Platform. De lijntjes zijn dus kort!’’

Programma Directeur

Louise van der Heijden