HZ doet onderzoek naar waterkwaliteit onder drijvende zonnepanelen

Alle nieuwsberichten

In Nederland staan drijvende zonneparken hoog op de agenda. Maar over de ecologische effecten daarvan is nog weinig bekend. Een uniek onderzoek van HZ University of Applied Sciences op het Oostvoornse Meer moet het komende jaar voor antwoorden zorgen.

Website van Zon op Water Lees meer over het project

Het onderzoek van de HZ UAS maakt deel uit van een groter onderzoeksproject onder leiding van TNO. Terwijl de hogeschool de ecologische aspecten op het leven onder water voor zijn rekening neemt, buigt maritiem kennisinstituut MARIN zich een jaar lang over de robuustheid van drijvende systemen bij golfslag en harde wind en op de energieopbrengst.

Bijzonder

,,Deze pilot is bijzonder’’, zegt projectleider Wietse van de Lageweg, coördinator team Building with Nature van de HZ UAS. ,,Dit is een van de eerste onderzoeken naar de prestaties van drijvende zonnepanelen, gekoppeld aan de effecten op de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Daarnaast gaan we in kaart brengen hoe verschillende gebruikersgroepen staan tegenover drijvende zonneparken. Ook dat is niet eerder gedaan.’’

Impuls

Nederland heeft nog een slag te maken op het gebied van hernieuwbare energie. Drijvende zonneparken kunnen helpen de klimaatdoelen te halen. Het Nationaal Consortium Zon op Water wil vóór 2023 drijvende systemen realiseren die een opbrengst moeten genereren van 2 gigawattpiek (GWp). Daarnaast wil het samenwerkingsverband het kennisniveau en de Nederlandse bedrijven in deze markt een impuls geven.

Drie systemen

De uitdaging is groot. De platformen mogen niet wegspoelen en moeten heel blijven bij een woeste zee met hoge golven. Ook de invloed op de kwaliteit van het water onder de panelen speelt mee. Om dit onderzoek te doen, installeren een Nederlands, een Spaans en een Portugees bedrijf de komende weken elk een systeem op het Oostvoornse Meer bij Fieldlab Green Economy Westvoorne. Op de oever komen een onderzoekscabine met meetsystemen en een referentieveld.

Mening over

Voordat de panelen er liggen, start de HZ het onderzoek naar draagvlak voor zon op water. ,,Het zien daarvan zou namelijk de mening van de gebruikers kunnen beïnvloeden’’, zegt Wietse. ,,Later willen we een grotere enquête opstellen. Daarin nemen we ook vragen mee over drijvende panelen op de Noordzee. Het uiteindelijke doel is dat beleidsmakers inzicht krijgen in hoe verschillende mensen en organisaties denken over zon op water.’’

Verbeteren installaties

De uitkomsten van de pilot zijn van belang voor de deelnemende bedrijven om hun installaties te verbeteren. Ook waterschappen, overheden, kennisinstellingen en natuurorganisaties zijn geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten. ,,Het ecologisch onderzoek richt zich op lichtklimaat, nutriënten, de temperatuur van het water en de invloed daarvan op de lokale flora en fauna’’, zegt Wietse. ,,De drie installaties verschillen in de manier waarop ze zijn ontworpen en daardoor op de hoeveelheid licht die door een platform heen komt. Ik verwacht stratificatie, dus dat vlak onder een paneel een warme laag water ontstaat die bovenop een koelere laag ligt. Dat verschijnsel kan leiden tot problemen met de waterkwaliteit. Aan de andere kant kan een platform ook een positieve invloed hebben op algenbloei, omdat de panelen een deel van het licht tegenhouden.’’

Coastal challenge

Het onderzoeksproject op het Oostvoornse Meer past goed in de coastal challenge die volgend jaar van start gaat bij de HZ UAS. Studenten vanuit verschillende richtingen komen bij elkaar om een oplossing te bedenken rondom een uitdaging in de delta. ,,Inpassing van duurzame energie is zo’n uitdaging. Dat heeft ecologische, maatschappelijke en technische aspecten en ligt op het raakvlak van water en energie. Het is belangrijk om studenten daarmee kennis te laten maken omdat ze daar in te toekomst mee te maken krijgen.’’

Delta Platform

Delta Platform verbindt de thema’s water en energie en is een van de partners van Fieldlab Green Economy Westvoorne. Het onderzoeksproject Zon op Water vormt een stap in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds van de Rabobank en de financiële ondersteuning en actieve deelname van de partners in het project: TNO, Sabic, Equinor en het Innovatieprogramma Energie & Klimaat, een initiatief van Metropool regio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter en de provincie Zuid-Holland.