‘Het maakt het makkelijker voor ons om contacten te onderhouden’

Alle nieuwsberichten

De staf deltacommissaris wordt strategisch partner van Delta Platform. Jos van Alphen is in de staf van deltacommissaris Peter Glas verantwoordelijk voor strategie en kennis. “ Delta Platform is voor ons een interessante ingang naar het onderwijs en meer kennis”, zegt hij over het partnerschap.

Jos van Alphen maakt al ruim tien jaar deel uit van de staf van de deltacommissaris. Hij is in de staf het aanspreekpunt voor kennis en verbindt de partijen in het programma met de universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten.

Van Alphen heeft het afgelopen decennium gemerkt dat steeds meer partijen betrokken raken bij het programma. “Mensen merken dat er echt iets aan de hand is”, legt hij uit. Hij doelt dan niet alleen op extreme buien en hittegolven, maar ook op kwesties als verzilting en langdurige droogte, die het voor landbouwers moeilijker maken om hun werk uit te voeren en de watervoorziening bemoeilijken. “We merken dat de samenwerking met universiteiten en hogescholen steeds belangrijker wordt. Daar worden immers de mensen opgeleid die straks met de oplossingen komen. Daar willen we dicht op zitten. Als partner van Delta Platform is het makkelijker de contacten met deze instellingen te leggen en onderhouden.”

Interessante thema’s

De staf van de deltacommissaris organiseert een periodiek overleg tussen deelnemers uit het deltaprogramma en vertegenwoordigers van de kennisinstellingen. Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over nieuwe onderzoeksthema’s en resultaten. Van Alphen denkt dat het goed is als Delta Platform hierbij aanschuift.

Zeespiegelstijging

Van Alphen houdt zich momenteel bezig met de zeespiegelstijging. Het wordt de komende jaren een steeds belangrijker thema. “Wat betekent het voor de delta, welke oplossingen zijn er te bedenken en hoe kunnen we tijdig reageren? Dat soort vragen zullen meer en meer gaan spelen. Nu staat de zeespiegelstijging misschien nog niet bij iedereen op het netvlies, maar we moeten er wel rekening mee houden bij grote investeringsbeslissingen, die de komende jaren op stapel staan zoals voor woningbouw, duurzame energie, natuur en landbouw.. Dat vraagt om een samenhangende aanpak. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan kustbescherming, maar ook aan beleid en planvorming.”

Volgens Van Alphen kan een living lab een goed middel zijn om over een onderwerp als zeespiegelstijging meer kennis te vergaren. “Delta Platform heeft daar op Schouwen-Duiveland al ervaring mee”, zegt hij. “Zo’n living lab is een goede manier om de uitkomsten van onderzoek in de praktijk te laten landen. Het werkt beter dan een rapport dat na verloop van tijd in een laatje verdwijnt. Onderzoekers, overheden, het onderwijs en bedrijven moeten het onderzoek bij wijze van spreken van dag tot dag kunnen volgen. Dat kan in een living lab.”