HRO Civiele Techniek, Klimaatadaptatie

Dr. ir. Rutger de Graaf – van Dinther

alle experts

Wat is uw expertise?

Watermanagement, klimaatadaptatie, innovatieve monitoring van waterkwaliteit en drijvend bouwen.

Hoe kwam u daartoe?

Vanuit mijn studie en promotieonderzoek.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Bij de lectoraten Waterinnovatie en Adaptief Bouwen. Beide lectoraten zijn onderdeel van de Onderzoekslijn Water van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad van Hogeschool Rotterdam.

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

Infiltrerende Stad: een onderzoeksproject (gesubsidieerd door SIA) naar het functioneren van infiltrerende en waterbergende straten in de stad.

Nationaal onderzoeksprogramma Drijvende Toekomst: doel van dit programma is het ontwikkelen van unieke kennis over drijvend bouwen met het realiseren van drijvende demonstratie eilanden.

2nd World Conference on Floating Solutions 2020: bijeenbrengen van vooraanstaande internationale experts uit de industrie, beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers van over de hele wereld om kennis te delen over drijvende oplossingen in Rotterdam in 2020.

Boek Climate Resilience in Urban Areas: Design, governance and development in coastal delta cities. Hieraan hebben meerdere topexperts meegeschreven waaronder Henk Ovink. Daarnaast ook drie lectoren van het Lectorenplatform Water.

Wat is uw rol bij die projecten?

Initiator, onderzoeker, kennisintegrator.

Bij welk Living Lab bent u betrokken?

Master River Delta Development: Permeable City.

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

Kennisuitwisseling en samenwerking.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Netwerkvorming en kritische massa.

Dr. ir.

Dr. ir. Rutger de Graaf - van Dinther

Lector Waterinnovatie & Adaptief Bouwen

r.e.de.graaf@hr.nl

+31 6 16 30 87 90

12 februari 1980

Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft, watermanagement (MSc: cum laude afgerond)

Aan dezelfde universiteit cum laude gepromoveerd op innovaties in het stedelijk waterbeheer om kwetsbaarheid van steden te verminderen.

Mail sturen