HVHL Delta areas & recources, Sustainable water management

Prof. dr. Toine Smits

alle experts

Toine Smits studeerde biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en begon zijn carrière in watermanagement en duurzaam rivierbeheer als hoofd van de afdeling Strategie, Milieu & Planologie (1994-2000) en hoofd van de afdeling Integraal Waterbeleid (2000-2004) bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS Oost Nederland). Ook was hij als hoogleraar Nature Conservation of Stream Corridors en Sustainable Water Resource Management verbonden aan resp. de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is Toine werkzaam als hoogleraar Sustainable Water Management bij de Radboud Universiteit. Een functie die hij combineert met die van lector Circular Economy and Water Resources Management en leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein. (Bron:https://www.hvhl.nl/onderzoek/delta-areas-and-resources-applied-research-centre/lectoraten/circular-economy.html)