HZ Sustainable water management, Waterzuivering

Dr. ir. Niels Groot

alle experts

Wat is uw expertise?

Water- en afvalwatertechnologie, maar ook duurzaam water management.

Hoe kwam u daartoe?

Mijn hoofdbaan is water expert bij Dow (chemisch bedrijf). Sinds 1990 bekleed ik daar allerlei functies op watergebied. Door de jaren heen kwam steeds meer focus op duurzaam water management met regionale partners.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Water Technology bij de HZ in Vlissingen.

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

  • FRESH4C’s: een Interregproject met België en Engeland, onderzoek naar ondergrondse zoetwateropslag in samenwerking met industriële- en agrarische eindgebruikers.
  • POP3 Waterhouderij: een programma voor zoetwaterbeschikbaarheid op Walcheren in een consortium van lokale landbouwers.
  • AquaSPICE: een Horizon 2020 EU project, dat start per 1/12/2020  en is gericht op technologie applicaties voor industrieel hergebruik en ‘smart digital control’ met sensors en monitoring van waterstromen.
  • Zeeuws Deltaplan Zoet Water: een provinciaal initiatief om een zoetwatervisie voor Zeeland te ontwikkelen, mede meet perspectief voor korte termijn oplossingen.

Wat is uw rol bij die projecten?

Vooral coördinerend, maar ook inbrengen van expertise. In Zeeuws Deltaplan Zoet Water vertegenwoordig ik de Zeeuwse kennisinstellingen en industriële partijen waar ik onze expertise inbreng op het gebied van ontzilting en hergebruik van (afval)water.

Bent u betrokken bij een Living Lab?

Binnen het grotere Living Lab Zeeland zijn we actief betrokken bij Living Lab Schouwen-Duiveland en het Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen. Binnen Water Europe ben ik co-chair van de werkgroep Smart Water Industry, die WoLL’s (Water oriented Living Labs) binnen Europa promoot en ondersteunt.

Waarom bent aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

Vanwege het belang van samenwerking met vakgenoten, maar zeker ook om bruggen te slaan naar aanpalende disciplines en Centres of Expertise.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Dat we een gezamenlijke visie op hbo water- en deltatechnologie onderzoek neerzetten en de kracht van samenwerking waarmaken via de uitvoering van programma’s.

Dr. ir.

Dr. ir. Niels Groot

Lector Water Technology

groo0036@hz.nl

+31 6 22 42 89 12

24 november 1955

Aanvankelijk volgde ik Chemische Technologie als parkeerstudie na te zijn uitgeloot voor Geneeskunde. Ik werd echter al gauw gegrepen door dit vakgebied, realiserend dat chemische processen een essentiële rol spelen op microniveau en macroniveau.

Mail sturen