HZ Building with nature

Dr. ing. Joost Stronkhorst

alle experts

Wat is uw expertise?

Integraal kustbeheer, dat wil zeggen het integreren van fysische, ecologische en socio-economische aspecten die een rol spelen bij duurzame inrichting van delta’s. Ik heb 40 jaar ervaring in onderzoek rond het beheer en inrichting van kustzones en was betrokken bij de aanleg van de deltawerken in Zeeland, het tegengaan van vervuiling op de Noordzee, zandsuppleties langs de kust en Building with Nature-projecten in de Zuidwestelijke delta.

Hoe kwam u daartoe?

Het is belangrijk tegenwicht te bieden in de razendsnelle teloorgang van onze leefomgeving en biodiversiteit.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Building with Nature (BwN)

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

  • Interreg project SARCC, nature based solutions en de toepassingsmogelijkheden bij kustplaatsen.
  • Project Polder 2C, NWO Living Lab HPP, kennisopbouw bij ontpolderingen zoals Hedwigepolder, Rammegors en Perkpolder.
  • KIA project Werken met Waterkerende landschappen, innovatieve inrichting van dijkzones en businesscases.
  • NWO project C-Scape, socio-economische baten van zandsuppleties langs de Zeeuwse en Hollandse kust.
  • RWS project Ecologische Veerkracht, het gebruik van zandsuppleties en oesterriffen op intergetijdengebieden.
  • PZ project Buitendijks, ecologisch verantwoord gebruik van zowel hardsubstraat op en langs waterkeringendijken als zonnepanelen op water  in het project project Zon op Water van TNO.

Even een korte uitleg van de projecten.

Centraal thema is dat vele delta’s op de wereld aan het verdrinken zijn door erosie en zeespiegelstijging. All onze Building with Nature projecten gaan uit van maatschappelijke vragen over klimaatadaptatie en het vergroten van biodiversiteit in de land-water overgangen en dijkzones van de Zuidwestelijk delta. Vanuit onze kennis over de morfologie en ecologie van building with nature denken we mee over de doorwerking op sociaaleconomisch gebied.

Wat is uw rol bij die projecten?

Mijn taak is de continuïteit van de onderzoeksgroep, het onderhouden van contacten met het werkveld, het volgen de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit vakgebied, het indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen en het publiceren en presenteren van resultaten uit lopende onderzoeken.

Bij welk living lab bent u betrokken?

Living Lab Zuidwestelijke Delta waarin verschillende partijen aan één doel werken: een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige, veilige en klimaatbestendige delta.

Waarom bent u lid van het Lectorenplatform Water?

Via het platform ben ik beter op de hoogte van nieuwe onderzoeksinitiatieven bij andere hogescholen en dat bevordert de samenwerking.

Heeft u een speciale rol bij het lectorenplatform?

nee

Wat verwacht u van het lectorenplatform?

Het platform helpt om collectief de zichtbaarheid van ons praktijkgericht onderzoek te vergroten en bovendien het werken in living labs te promoten.

Dr. ing.

Dr. ing. Joost Stronkhorst

Lector Building with Nature

Joost.stronkhorst@hz.nl

+31 6 53 21 52 91

5 september 1955

Milieukunde aan de Landbouwhogeschool Groningen en Ecotoxicologie aan de University of Reading

Mail sturen