HRO River Delta Development

Ir. Martine van den Boomen

alle experts

Martine richt zich op het levensduurmanagement van fysieke infrastructuur en installaties die de Rotterdamse Delta beschermen tegen water en vitaal houden. Verouderingen en klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen, oplossingen die duurzaam, robuust, adaptief en veerkrachtig zijn. Speerpunten binnen het lectoraat zijn integrale besluitvorming, besluitvorming onder onzekerheid, predictief onderhoud & big data en circulair assetmanagement. Het onderzoek richt zich op concrete assets zoals waterkeringen waaronder de Maeslantkering, de Rotterdamse stad en de Rotterdamse haven.