Aeres Agrobiodiversiteit, Waterkwaliteit, Waterkwantiteit

Dr.ir. Wolter van der Kooij

alle experts

Na zijn studie Cultuurtechniek bij Wageningen University is Wolter gepromoveerd op het gebied van ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur. Binnen Aeres Hogeschool Dronten heeft hij jaren gedoceerd op deze vakgebieden. Daarna is hij teamleider geweest van verschillende docententeams, heeft hij de afstudeerfase gecoördineerd, was hij verantwoordelijk voor vele accreditaties en was hij hogeschoolcoördinator kwaliteitsmanagement. Daarnaast is hij vele jaren bestuurder geweest van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland.

Met het nieuwe lectoraat Agrarisch waterbeheer wil hij zich richten op kwantitatief en kwalitatief waterbeheer in het landelijk gebied. Hij wil met het lectoraat een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw door (toekomstige) agrariërs te stimuleren om zelf maatregelen te nemen door hen inzicht te geven in de gevolgen van hun werkzaamheden. Door agrariërs de mogelijkheid te geven om het waterpeil van hun eigen sloten te regelen en hen inzicht te geven in de waterkwaliteit van hun sloten verwacht Wolter dat zij hun handelen zullen aanpassen. Door vervolgens best practices met elkaar te laten delen en in het onderwijs in te brengen, verwacht hij dat er veranderingen zullen optreden. Wolter is er van overtuigd dat de focus moet liggen op het stimuleren van goed handelen en niet op het afstraffen van fout handelen.

(Bron:https://www.aereshogeschool.nl/onderzoek/lectoren-en-onderzoekers/wolter-van-der-kooij)