HVHL natuurlijke waterzuivering, Water monitoring, Waterkwaliteit, Waterkwaliteitsbeheer, watertechnologie

Dr.ir. Peter van der Maas

alle experts

Lector Peter van der Maas is opgeleid als milieutechnoloog aan het Van Hall Instituut en Wageningen Universiteit. In Wageningen is hij gepromoveerd op innovatieve technologie voor stikstofverwijdering. In zijn loopbaan als technoloog, onderzoeker en adviseur heeft Peter gewerkt aan veel inhoudelijke en aspecten m.b.t. waterbehandeling en waterkwaliteit. Sinds september 2017 is Peter van der Maas aan VHL verbonden als lector Sustainable water systems. Daarnaast werkt hij als strategisch adviseur watertechnologie bij WLN. Peter wil via praktijkgericht onderzoek in het lectoraat, samen met docenten en studenten, bijdragen aan de maatschappelijke opgave om schoon water voldoende beschikbaar te houden voor mens, landbouw, industrie en natuur, ook op de lange termijn. (Bron:https://www.hvhl.nl/onderzoek/food-and-dairy-applied-research-centre/sustainable-water-systems)