HZ Aquaculture

Prof. dr. Aad Smaal

alle experts

Wat is uw expertise?

Zeebiologie, schelpdieren, aquacultuur, waterbeheer.

Hoe kwam u daartoe?

Door de jaren heen groeide mijn interesse voor schelpdieren doordat uit ons onderzoek naar voren kwam dat de schelpdieren in de Oosterschelde de motor vormen van de voedselkringloop: ze filteren voedsel uit het water, ze scheiden stikstof uit, en daarmee stimuleren ze de groei van hun eigen voedsel en dat van andere organismen. Uit ander onderzoek bleek dat schelpdierbanken en kweekpercelen hot spots zijn voor de biodiversiteit, en dat je met oesterriffen de kust beter kan beschermen. Die veelzijdigheid van de schelpdieren, naast hun rol als gezond en duurzaam voedsel, was voor mij destijds een eyeopener.

Bij welke onderzoeksgroep bent u betrokken?

Aquacultuur HZ in Vlissingen, één dag per week en op tijdelijke basis. Bekijk hier de uitgebreide CV van Aad Smaal.

Aan welke projecten werkt u op dit moment?

Schelpdierkweek op zee, waarbij het gaat om ontwikkeling van nieuwe kweekmogelijkheden voor mossels en oesters. Het onderzoek is gericht op de rol van schelpdieren in het ecosysteem en de vele functies die zij vervullen. Het gaat hierbij niet alleen over kweken en oogsten, maar ook over de rol in het water- en natuurbeheer. Daarnaast wordt gekeken naar het herstel van de platte oesters in de Noordzee. Ook wordt onderzocht hoe kustverdediging en aquacultuur gecombineerd kunnen worden

Wat is uw rol bij die projecten?

Coaching en advisering.

Bent u betrokken bij een Living Lab?

Ik ben betrokken bij Living Lab Schouwen-Duiveland waar we kijken naar nieuwe manieren voor kustverdediging in combinatie met aquacultuur, natuur en recreatie, onder de titel ‘waterkerende landschappen’.

Waarom bent u aangesloten bij het Lectorenplatform Water?

Vanwege mijn expertise en jarenlange ervaring in de duurzame in de schelpdiercultuur werd ik uitgenodigd me aan te sluiten bij dit platform.

Heeft u een speciale rol bij het Lectorenplatform Water?

Ik ben trekker van missie E.

Wat verwacht u van het Lectorenplatform Water?

Bevorderen van samenwerking tussen hogescholen en een meer samenhangend onderzoeksprogramma.

Prof. dr.

Prof. dr. Aad Smaal

Lector aquaculture in delta areas

acsmaal@zeelandnet.nl

+31 6 22 66 15 05

30 juli 1951

Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Mail sturen