09/06/2021 09:00

online NKWK conferentie op 10 juni – workshop living labs !

Water verbindt. Op 10 juni zetten we de verbindende rol van water in vrijwel alle grote maatschappelijke opgaven centraal. Samen willen we deze dag gebruiken om kennis te delen, te netwerken, onderzoeken en inspireren.

alle evenementen

Kom alles te weten over living labs; de aanpak, het in standhouden hiervan en de resultaten. Wij geven een indruk van wat er daadwerkelijk gebeurt met het onderzoek.

Water verbindt. Dat is het thema van de zesde Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) conferentie op 10 juni. Deze dag zal worden gebruikt om kennis te delen, te netwerken, te onderzoeken en te inspireren. Het gevarieerde programma laat zien dat water sectoren, opgaven, generaties en kansen kan verbinden. Naast een plenair programma zijn er ook ongeveer 15 workshops. Delta Platform en het Lectorenplatform Water gaan een workshop van 45 minuten verzorgen over praktijkgericht onderzoek in living labs en bijbehorende aanpak, het in standhouden hiervan en uiteindelijke resultaten.

De complexiteit van watergerelateerde gebiedsopgaven vraagt om innovaties, van technische en niet-technische aard. Belangrijk is dat deze innovaties verder komen dan de “experimenteer- en pilotfase”. Dat kan alleen door een intensief samenspel tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten, burgers en belangenpartijen vanaf het prille begin.

Het HBO kan daar met praktijkgericht onderzoek en opleiding van nieuwe generaties professionals een significante bijdrage leveren. In elk landschapstype van de delta maken lectoren deel uit van langjarige netwerken en open innovatie omgevingen: living labs.

Meld nu aan !