Cursus ‘Delta Expert’

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant en het noordelijk deel van Vlaanderen. Deze delta verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even lang spelen klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en veranderde rivierlopen het gebied en de bewoners parten. De dynamiek vertaalt zich in de verdeling van zout en zoet water (in grond- en oppervlakte water), slibbeweging, ecologie en veranderd menselijk gebruik van land en water.

Alle nieuwsberichten

De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant en het noordelijk deel van Vlaanderen. Deze delta verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even lang spelen klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en veranderde rivierlopen het gebied en de bewoners parten. De dynamiek vertaalt zich in de verdeling van zout en zoet water (in grond- en oppervlakte water), slibbeweging, ecologie en veranderd menselijk gebruik van land en water.

Kennis liaison en cursuscoördinator Jouke Heringa heeft de cursus Delta Expert opgezet in samenwerking met Delta Platform РCentre of Expertise Water & Climate, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Geopark Schelde Delta en Rijkswaterstaat.

De cursus is voor alle professionals, met mbo+/ hbo werk- en denkniveau, die zijn/haar kennis over de Zuidwestelijke Delta wil aanvullen, actualiseren of nieuwe kennis wil opdoen. Aan het einde van de cursus heb je inzicht in hoe de Zuidwestelijke Delta zich vanuit het verleden heeft ontwikkeld, wat de verwachte toekomstige ontwikkelingen zijn en hoe dat alles met het menselijk gebruik, beheer en bestuur samenhangt.

Deze cursus is momenteel uitgesteld in verband met de huidige maatregelingen rondom het coronavirus.

Kennis liaison

Jouke Heringa