‘Dit is een veelomvattende opgave die iedereen raakt’

Alle nieuwsberichten

Steden moeten zich wapenen tegen extreme weersomstandigheden, zorgen dat de gevolgen van een eventuele natuurramp zo klein mogelijk zijn en dat ze na zo’n ramp snel kunnen herstellen, maar er is nog veel meer nodig. Dat zegt Rutger de Graaf-van Dinther in zijn boek Climate Resilience Urban areas Governance. Steden moeten zich zodanig transformeren dat ze klaar zijn voor alle uitdagingen die de klimaatcrisis met zich meebrengt. “Dat is een lang proces, maar de tijd dringt.”   

Rutger de Graaf-van Dinther is lector waterinnovatie en adaptief bouwen van de onderzoekslijn water van de Hogeschool Rotterdam. Hij is daarnaast ondernemer. De Graaf-van Dinther is oprichter van Blue21, een sociaal gedreven onderneming die zich bezighoudt met drijvend bouwen. Met zijn collega’s realiseerde hij meerdere drijvende, klimaatrobuuste projecten waaronder het Drijvend Paviljoen in Rotterdam. “Ik ben als waterlector een pleitbezorger van het adaptieve bouwen, maar ik probeer mijn kennis ook te vertalen naar praktische toepassingen.”

Reacties

Eind vorig jaar heeft hij het boek Climate Resilience Urban areas Governance, design and development in coastal delta cities uitgebracht. Hij heeft zelf een aantal hoofdstukken geschreven en was editor van de bijdragen van deskundigen uit binnen- en buitenland. “Meerdere lectoren van hogescholen, die zijn aangesloten bij Delta Platform, hebben meegeschreven. De reacties op het boek zijn tot nu toe positief. Mensen vinden het een interessant onderwerp”, vertelt hij.

Capaciteiten

De Graaf-van Dinther is al jaren bezig met de gevolgen van de klimaatcrisis voor steden. “In het kader van mijn promotie in 2009 heb ik een kader bedacht waarmee steden zich kunnen voorbereiden op de klimaatverandering.”

Zijn kader bestond uit vier capaciteiten: threshold capacity (de eerste bescherming zoals dijken, uiterwaarden en de Stormvloedkering), coping capacitiy (de mate waarin je de schade kunt reduceren, bijvoorbeeld door burgers te evacueren in geval van nood), recovery capacity (hoe een gebied zich snel en effectief herstelt na een natuurramp) en adaptive capacity, die gaat over hoe steden en inwoners zich kunnen voorbereiden door te anticiperen op de verwachte effecten van klimaatverandering. Na een artikel over zijn onderzoek opperde de nationale Watergezant Henk Ovink bij De Graaf-van Dinther een vijfde capaciteit: transformative capacity.

De Graaf-van Dinther belicht ze alle vijf in het boek. Ovink leverde als coauteur een bijdrage aan twee hoofdstukken. “Adaptatie alleen is niet genoeg”, legt hij uit. “We hebben een transformatie nodig naar een veel duurzamer stedelijk systeem dat inspeelt op zowel de oorzaak als gevolgen van klimaatverandering.” Dit thema is vooral belangrijk voor kuststeden, zoals Rotterdam. “Dat is een voorbeeld van een stad die al bezig is met het onderwerp. We kijken echter niet alleen naar Europa. In snelgroeiende kuststeden elders ter wereld liggen enorme uitdagingen. Er staat in het boek bijvoorbeeld een hoofdstuk over hoe Semarang in Indonesië hiermee omgaat en er wordt aandacht besteed aan andere steden in Azië, zoals Can Tho in Vietnam.”

Kennis van inwoners

Als je een stad duurzaam wil transformeren moet je als overheid gebruik maken van wetenschappelijke kennis, maar zeker ook je oor te luisteren leggen bij de inwoners en hen actief betrekken bij het proces. In het boek is hier aandacht voor. “Een groot deel van de stad is immers in handen van burgers. Het is niet alleen een zaak van de overheid.” De lector hoopt dat het boek een breed publiek krijgt. “Dit is een veelomvattende opgave die iedereen raakt. Als iedereen mee moet doen, moet iedereen begrijpen wat er aan de hand is en wat er kan worden gedaan. Daarom hebben we dit boek echt voor iedereen gemaakt.”

Climate Resilience Urban areas Governance, design and development in coastal delta cities is te koop via de website van de uitgever.

 

Dr. ir.

Dr. ir. Rutger de Graaf - van Dinther

Lector Waterinnovatie & Adaptief Bouwen

r.e.de.graaf@hr.nl

+31 6 16 30 87 90

12 februari 1980

Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft, watermanagement (MSc: cum laude afgerond)

Aan dezelfde universiteit cum laude gepromoveerd op innovaties in het stedelijk waterbeheer om kwetsbaarheid van steden te verminderen.

Mail sturen