Zon op Water

In Nederland staan drijvende zonneparken hoog op de agenda. Maar over de ecologische effecten daarvan is nog weinig bekend. Een uniek onderzoek van HZ University of Applied Sciences op het Oostvoornse Meer moet het komende jaar voor antwoorden zorgen

alle cases

Deze zomer gaat de Building with Nature onderzoeksgroep van de HZ University of Applied Sciences onderzoek doen naar de ecologische impact en maatschappelijke beleving van drijvende zonne-energiesystemen op het Oostvoornse meer. Het onderzoek vormt een onderdeel van het pilotproject Zon op Water en zal bijdragen aan de ontwikkeling van kennis die nodig is om de opwekking van zonne-energie op Nederlandse binnenwateren in de toekomst mogelijk te maken.

De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen is van groot belang om in de toekomst te kunnen voldoen aan doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. Echter is in het dichtbevolkte Nederland weinig geschikt land beschikbaar om grootschalige wind- en zonneparken te ontwikkelen. Om ruimtebeperkingen het hoofd te bieden, wordt er in toenemende mate gezocht naar alternatieve locaties voor duurzame energietoepassingen, zoals binnenwateren. Nederland is een waterland, dus het potentieel voor drijvende zonneplatformen is groot. Er is desalniettemin nog maar weinig bekend over de effecten op de waterkwaliteit en de maatschappelijke aanvaardbaarheid van zonne-energieopwekking op binnenwateren.

De Building with Nature onderzoeksgroep van de HZ University of Applied Sciences gaat daarom onderzoek doen om deze effecten beter in beeld te brengen. In de zomermaanden zullen op het Oostvoornse meer een drietal drijvende zonneplatformen worden geïnstalleerd. Vervolgens zullen de onderzoekers de waterkwaliteit gedurende een periode van een jaar nauwlettend monitoren om eventuele veranderingen in het aquatische ecosysteem vast te kunnen stellen. In diezelfde periode zullen interviews en enquêtes worden afgenomen met stakeholders en gebruikers van het meer om de maatschappelijke beleving van drijvende zonneplatformen op het Oostvoornse meer te verkennen. De resultaten van het onderzoek zullen inzicht geven in de ecologische en maatschappelijke haalbaarheid van drijvende zonne-energiesystemen om bij te dragen aan het behalen van nationale energie- en klimaatdoelstellingen.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Zon op Water pilotproject en wordt uitgevoerd in samenwerking met TNO en Fieldlab Green Economyclass Westvoorne. Het Zon op Water project wordt mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds van de Rabobank en de financiële ondersteuning en actieve deelname van de partners in het project: TNO, Sabic, Equinor en via MRDH/IQ. Voor meer informatie over het onderzoek naar de ecologische impact en maatschappelijke beleving kan contact worden opgenomen met HZ onderzoeker Vincent Bax (bax0005@hz.nl).