Lectorenplatform Water

alle cases

De watersector is een van de negen topsectoren in Nederland. Het duurzaam inrichten, beheren en exploiteren van deltagebieden met innovatieve Delta en Watertechnologie (DT/WT) staat hoog op de agenda. Lectoren en docenten van hogescholen bieden studenten een rijke leeromgeving die nodig is om de complexe vraagstukken van delta’s te adresseren.

Het Lectorenplatform Water heeft de ambitie kennisontwikkeling en innovaties te bevorderen via praktijkgericht onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Dit doet ze door samenwerking te bevorderen tussen hoger onderwijs, kennisinstituten, de sector en maatschappelijke organisaties. Bestaande en nieuwe living labs bieden experimenteerruimte voor de ontwikkeling van concrete oplossingen.

Het doel van het Lectorenplatform Water is:

  • Leveren bijdrage aan de uitvoering Kennis- en innovatieagenda DT/WT
  • Bevorderen kennisontwikkeling en innovaties door samenwerking in een open netwerk en met living labs
  • Versterken positie van praktijkgericht onderzoek in de kennisketen
  • Bundelen van krachten voor deelname aan Europese kennisprogramma’s
  • Professionalisering docent en student via een human capital agenda
  • Vergroten van de interne en externe zichtbaarheid van de resultaten

Het Lectorenplatform werkt als een motorblok van Delta Platform wat betreft inbreng van delta cases en experts. Vandaar dat Delta Platform nauw betrokken is bij het Lectorenplatform.  Concreet levert Delta Platform expertise bij de organisatie van living lab-sessies. Samen met Delta Platform wordt nu gewerkt aan een meerjarige samenwerking met SIA en vakdepartementen om het praktijkgericht onderzoek structureel deel uit te laten maken van meerjarige missie-gedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s).

De experts van het Lectorenplatform Water

Dr.

Dr. Jasper van Houcke

Coördinator Aquaculture research

Dr. ing.

Dr. ing. Robert Trouwborst

Lector Building with Nature

Dr. ing.

Dr. ing. Joost Stronkhorst

Lector Building with Nature

Dr. ir.

Dr. ir. Floris Boogaard

Lector Ruimtelijke Transformaties

Prof. dr.

Prof. dr. Aad Smaal

Lector aquaculture in delta areas

Dr. ir

Dr. ir. Wolter van der Kooij

Lector Agrarisch Waterbeheer

Dr. ir.

Dr. ir. Rutger de Graaf - van Dinther

Lector Waterinnovatie & Adaptief Bouwen

Dr.ir

Dr.ir Peter van der Maas

Lector Sustainable Water Systems

Dr. ir.

Dr. ir. Niels Groot

Lector Water Technology

Dr. ir.

Dr. ir. Martine van den Boomen MBA

Lector Water Technology

Dr. ir.

Dr. ir. Hans Cappon

Lector Water Technology