Energiewinning in delta’s met laag verval – Spelen met Stro(o)ming

alle cases

Rijkswaterstaat heeft de Flakkeese Spuisluis gerenoveerd en in 2017 weer in gebruik genomen. Na de renovatie is een tweezijdige verbinding ontstaan. Het water kan van de Oosterschelde naar het Grevelingenmeer stromen en andersom. Daardoor verbetert de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer en ontstaat er een plek om getijdenenergie te produceren.

Een consortium, met onder andere projectontwikkelaar BT Projects, wil deze mogelijkheid benutten en er een test- en demonstratiecentrum voor getijdenenergie realiseren, het Tidal Technology Center Grevelingendam. Het uiteindelijke doel is om een (inter)nationaal toepasbaar systeem voor getijdenenergie te ontwikkelen.

Wat getijdenenergie complex maakt, is het gedeeld eigenaarschap bij gebruik van objecten, zoals sluizen. Daarom is het belangrijk om kennis te ontwikkelen vanuit een gezamenlijke visie en een gedeeld belang. De vraag van BT Projects was dan ook: met welke belangen moeten we rekening houden om het vergunningentraject soepel te doorlopen en welke kennis is daarvoor nodig? Samen met Delta Platform trekt BT Projects deze vraag breder. Stakeholders in het gebied brengen met onderzoekers en andere experts de effecten, belangen en mogelijke combinaties in kaart. Samen werken ze aan kennisvragen die hierbij ontstaan. De focus ligt op getijdenenergie, het vertrekpunt is de locatie Flakkeese Spuisluis.

Stand van zaken – Spelen met Stro(o)ming

Het proces heeft meerdere deelprojecten opgeleverd, onder andere op het gebied van assetmanagement. Een Raak Pro-aanvraag is begin 2017 gehonoreerd voor het deelproject ‘Spelen met Stro(o)ming’. In dit project werken partners samen aan de vraag: Hoe bouw je een getijdencentrale op een plek met ultra laag verval, gericht op maximale economische winst en met minimale impact op de ecologie?

Het project Spelen met Stro(o)ming (2017-2021) is hieruit voortgekomen. Jacob van Berkel is als lector Delta Power actief betrokken bij dit project. Annelies Koomans van den Dries is eerste aanspreekpunt.

Spelen met Stro(o)ming is een project waar ‘playing with currents’ centraal staat. Er vindt onderzoek plaats naar 1) doel waterkwaliteit verbeteren, 2) energie opwekken, hierbij wordt niet alleen op de mogelijkheden van een doorlaat gefocust. Het project bevindt zich in de overgang Fase 1 naar Fase 2.

(Bron foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt)

Proces Manager

Annelies Koomans van den Dries

Naar aanleiding van het bezoek van Minister van Engelshoven aan de HZ op 7 September 2020 is er, als consequentie van haar bezoek aan de testopstelling van Spelen met Stro(o)ming, een interview door OCW gemaakt met Jacob van Berkel.

Interview met Jacob van Berkel