Onze projecten

In deltagebieden spelen vaak complexe uitdagingen waar we nog veel van kunnen leren. Nieuwe inzichten en meer kennis ontwikkelen om deze uitdagingen aan te gaan, zorgt ervoor dat deltagebieden veilig én leefbaar blijven. In deze cases staan dit soort uitdagingen centraal. Delta Platform faciliteert verschillende cases of projecten én betrekt het onderwijs er bij.