Nederland heeft altijd in strijd geleefd met water. Dat is nu voorbij. We zien water niet meer als vijand, maar als bondgenoot. De grote vraagstukken rondom veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van water vragen om slimme oplossingen. Daarvoor is kennis, samenwerking en daadkracht nodig. Zo zoeken we naar de beste oplossingen, die mens en water ruimte geven in een deltagebied en mondiaal kunnen worden toegepast.

Bij complexe deltavraagstukken vormt Delta Platform een schakel tussen overheid en experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten en bedrijven. Ook betrekken we bewoners van de delta bij die vraagstukken en de voorgestelde oplossingen. Door deze integrale benadering ontstaan  nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het hbo onderwijs en internationale delta-innovaties.

" Ongeveer 80% van de wereldbevolking leeft in een delta. De mensen die hier leven en werken staan voor enorme uitdagingen. "

Living labs in de Nederlandse Delta

Vraagstukken worden opgehaald en belegd in living labs die het Lectorenplatform Water – als onderdeel van Delta Platform- in een aantal karakteristieke landschapstypen heeft opgezet.

Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken verschillende partijen aan één doel: een economisch vitale, ...

Delta Oost

In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, s...

Rotterdam

Rotterdam toont ambitie door te streven haar binnenstad in 2020 al emissievrij aan te laten leveren....

Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven...

Maasheggen

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen n...

Hoge Zandgronden

IJsselmeer

Dit living lab houdt zich bezig met waterretentie en natuurherstel....

Fjildlab Fryslan

Wadlab

Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta werken verschillende partijen aan één doel: een economisch vitale, ...

Delta Oost

In het Living Lab Delta Oost wordt een verzameling van verschillende publieke en private partijen, s...

Rotterdam

Rotterdam toont ambitie door te streven haar binnenstad in 2020 al emissievrij aan te laten leveren....

Schouwen-Duiveland

Living Lab Schouwen-Duiveland is een initiatief waar burgers, bestuurders, bureaucraten en bedrijven...

Maasheggen

Binnen het Living Lab Maasheggen kunnen wetenschappers en studenten praktijkgericht onderzoek doen n...

Hoge Zandgronden

IJsselmeer

Dit living lab houdt zich bezig met waterretentie en natuurherstel....

Fjildlab Fryslan

Wadlab