De voortdurende strijd tegen én samenwerking met het water heeft Nederland gevormd en zal dat blijven doen. Daar waar land en water samenkomen, dienen zich steeds weer grote vraagstukken aan rondom veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van water. Er is kennis, samenwerking en daadkracht nodig om de deltavraagstukken van deze tijd te transformeren naar concrete, mondiale oplossingen voor de toekomst.

Delta Platform verbindt eigenaren van complexe deltavraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden. Door een integrale benadering ontstaan nieuwe inzichten en kennis, die direct terugvloeien in het HBO onderwijs. Delta Platform is daarmee een katalysator voor internationale delta-innovaties en een living lab voor onderzoekers, docenten en studenten.

" Ongeveer 80% van de wereldbevolking leeft in een delta. Deze delta’s staan voor enorme uitdagingen. "